Imprint

Bayer d.o.o.
zastupano po Andrejki Smolnikar Prah, direktorici
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital iznosi 5.181.500,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.
IBAN: HR5123600001102836393

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska