Supradyn - Kontakt

KONTAKT

Ako imate medicinski upit vezan za Supradyn možete nas kontaktirati na tel. +385 1 6599 900 ili na e-mail: medical.croatia@bayer.com

Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvo-da, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekar-nika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.croatia@bayer.com ili
mob: +385 99 217 5150.

Bayer d.o.o. Zagreb
Radnička cesta 80, 
10000 Zagreb, 
Hrvatska
Tel: + 385 1 6599 900