Izjava o privatnosti

Ovaj kanal društvenih medija (u daljnjem tekstu: „Kanal društvenih medija”) omogućuje Bayer d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, (u daljnjem tekstu „mi”). Daljnje informacije o pružatelju usluga kanala društvenih medija potražite u našem impresumu.

A. Postupanje s osobnim podacima

U nastavku Vam želimo pružiti informacije o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima kada se koristite našim Kanalom društvenih medija. Osim ako nije drugačije naznačeno u sljedećim poglavljima, pravna osnova za rukovanje Vašim osobnim podacima proizlazi iz činjenice da je takvo rukovanje potrebno kako bi funkcionalnosti Kanala društvenih medija koje ste zatražili bile dostupne (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka).

I. Upotreba našeg Kanala društvenih medija

1. Upotreba funkcija komentara, poruka ili čavrljanja

Možete nam se izravno obratiti putem funkcija komentara, poruka ili čavrljanja koje su dostupne na našem Kanalu društvenih medija. Informacije koje ste dobili u tom kontekstu obradit će se u svrhe da Vam se odgovori, osim ako nisu navedene druge svrhe u ovoj Izjavi o privatnosti.

2. Informacije o nuspojavama i pritužbama na kvalitetu

Ovaj Kanal društvenih medija nije namijenjen niti osmišljen za komunikacije u vezi s neželjenim nuspojavama, nedostatkom terapijskog učinka, pogreškama u vezi s lijekovima, proizvodima sa sivog tržišta / krivotvorenim lijekovima, neispravnom upotrebom ili upotrebom izvan odobrene indikacije, pritužbama na kvalitetu i/ili drugim problemima u vezi sa sigurnošću ili kvalitetom proizvoda trgovačkog društva Bayer. Ako želite prijaviti nuspojave ili uložiti pritužbu na kvalitetu, obratite se svom zdravstvenom djelatniku (npr. liječniku ili ljekarniku), svom lokalnom zdravstvenom tijelu ili upotrijebite naše web-mjesto za prijavljivanje neželjenih nuspojava.

Ako nam ipak prijavite neželjene nuspojave ili druge probleme u vezi sa sigurnošću ili kvalitetom proizvoda društva Bayer, bit ćemo zakonski dužni riješiti Vaš zahtjev i možda ćemo Vam se morati javiti u svrhu objašnjenja. Zatim moramo obavijestiti nadležna zdravstvena tijela o problemima koje ste prijavili. U tom kontekstu, Vaši se podaci mogu proslijediti u pseudonimiziranom obliku, tj. neće se proslijediti nikakvi podaci s pomoću kojih Vas se može identificirati. Možda ćemo morati proslijediti te pseudonimizirane obavijesti trgovačkim društvima naše grupacije i kooperacijskim partnerima, u mjeri u kojoj su i oni dužni obavijestiti svoja nadležna zdravstvena tijela.

3. Upotreba funkcije gumba „Sviđa mi se”

Svatko tko klikne gumb „Sviđa mi se” šalje informacije pružatelju usluga platforme, koji nam pruža zbirne informacije o prosječnoj dobnoj strukturi, mjestu stanovanja, spolu, jeziku i aktivnosti svih korisnika koji su upotrijebili funkciju gumba „Sviđa mi se” s obzirom na naš Kanal društvenih medija. Ni u kojem trenutku ne primamo informacije o pojedincima. Više pojedinosti o podacima koje prikuplja pružatelj usluga platforme s tim u vezi potražite u izjavi o zaštiti privatnosti pružatelja usluge platforme koja je navedena u nastavku (D).

II. Alat za upravljanje društvenim medijima

Upotrebljavamo alat za upravljanje društvenim medijima kako bismo administrirali svojim računom i upravljali sadržajem koji dijelimo na svojem Kanalu društvenih medija, kao i interakcijama svojih posjetitelja (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka). U tu svrhu, sve Vaše interakcije s našim Kanalom društvenih medija (npr. komentari, oznake da Vam se nešto sviđa, objave, poruke) prenijet će se i pohraniti u našem alatu za upravljanje društvenim medijima.

Alatom za upravljanje društvenim medijima omogućuje se analiza ukupnih interakcija naših posjetitelja s našim Kanalom društvenih medija kako bi se, primjerice,

 • utvrdili najaktivniji posjetitelji
 • utvrdila naklonost posjetitelja automatskim i ručnim bodovanjem
 • identificirali i profilirali zagovornici trgovačke marke i ključne osobe od utjecaja
 • filtrirale poruke radi prepoznavanja i brisanja neželjenih poruka.

Vodimo evidenciju Vaših interakcija s nama dok god ste redovito u interakciji s nama. Izbrisat ćemo evidenciju Vaših interakcija ako niste u interakciji s nama više od 2 godine.

III. Slušanje društvenih medija

Provodimo takozvano slušanje društvenih medija. Slušanje društvenih medija proces je prepoznavanja i procjenjivanja onoga što se govori o trgovačkom društvu, pojedincu, proizvodu ili trgovačkoj marki na kanalima društvenih medija. Upotrebljavamo usluge slušanja društvenih medija isključivo na javno dostupnom sadržaju kako bismo

 • pretraživali ključne riječi na kanalima društvenih medija
 • vidjeli količinu razgovora kad god korisnici stupaju u interakciju s našom trgovačkom markom
 • vidjeli vizualne analitičke prikaze trendova razgovora tijekom određenog vremenskog razdoblja
 • pretraživali, filtrirali i analizirali tokove razgovora i
 • pratili javno dostupna mišljenja, izjave ili druge interakcije na kanalima društvenih medija određenih pojedinaca ili subjekata koji su važni za nas i naše poslovanje (tzv. idejni predvodnici).

Upotrebljavamo uvide koje primamo od slušanja društvenih medija kako bismo

 • bolje razumjeli naklonost, namjeru, raspoloženje i tržišne trendove, kao i kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih klijenata ili drugih zainteresiranih strana i time poboljšali svoje usluge i proizvode te
 • identificirali nuspojave, nedostatak terapijskog učinka, pogreške u vezi s lijekovima, proizvode sa sivog tržišta / krivotvorene lijekove, neispravnu upotrebu ili upotrebu izvan odobrene indikacije, pritužbe na kvalitetu i/ili druge probleme u vezi sa sigurnošću ili kvalitetom naših proizvoda.

Provodimo slušanje društvenih medija na pravnoj osnovi zakonskog dopuštenja kojim se omogućuje obrada koja je neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa, odnosno prethodno opisanih svrha u koje upotrebljavamo uvide od slušanja društvenih medija (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

B. Informacije o Vašim pravima

Sljedeća prava su Vam općenito dostupna u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 • Pravo na informacije o Vašim osobnim podacima koje pohranjujemo;
 • Pravo da zatražite ispravak, brisanje ili ograničenu obradu svojih osobnih podataka;
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu zbog naših vlastitih legitimnih interesa, javnog interesa ili izrade profila, osim u slučaju da smo u mogućnosti dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji imaju prednost pred Vašim interesima, pravima i slobodama ili da se takva obrada provodi za potrebe uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na podnošenje pritužbe tijelu za zaštitu podataka;
 • U bilo kojem trenutku i s budućim učinkom možete povući svoju suglasnost za prikupljanje svojih osobnih podataka. Dodatne informacije potražite u prethodnim poglavljima s opisom obrade osobnih podataka na temelju Vaše suglasnosti.

Ako želite ostvariti svoja prava, uputite svoj zahtjev kontaktu koji je naveden u nastavku ( C.).

C. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom podataka, pošaljite nam privatnu poruku putem funkcije poruka na našem Kanalu društvenih medija ili se obratite našem službeniku za zaštitu podataka na sljedećoj adresi:

Osoba odgovorna za zaštitu osobnih podataka
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
e-mail: zastita.podataka@bayer.com

D. Obrada osobnih podataka koju vrši pružatelj usluga platforme

Imajte na umu da će pružatelj usluga platforme ovog Kanala društvenih medija također obrađivati Vaše osobne podatke kada posjetite naš Kanal društvenih medija. Daljnje informacije potražite u izjavi o privatnosti pružatelja usluga platforme ovog Kanala društvenih medija.

E. Izmjena ove izjave o privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati izjavu o privatnosti. Ažuriranja naše izjave o privatnosti bit će objavljena na našem Kanalu društvenih medija. Sve izmjene stupaju na snagu nakon objavljivanja na našem Kanalu društvenih medija. Stoga preporučujemo da redovito posjećujete Kanal društvenih medija kako biste se informirali o mogućim ažuriranjima.

Posljednje ažuriranje: 03.05.2021